Arbo

In het Arbobesluit wordt door de wetgever gesteld dat de werkgever zeker moet stellen dat de arbeidsmiddelen die aan werknemers ter beschikking gesteld worden veilig zijn.

Daarom worden de volgende eisen aan u gesteld:

  • Het maken van een risicoanalyse.
  • Arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de ‘Stand der Techniek’; Met name bij oudere machines is dit niet eenvoudig.
  • Arbeidsmiddelen in goede staat houden middels goed onderhoud; Dit dient met inspecties en/of keuringen aangetoond te kunnen worden.
  • Zekerstellen dat het bedienend personeel bekend is met de werking en de gevaren van het arbeidsmiddel.

Nimaris kan u ondersteunen met betrekking tot de arbowetgeving door:

  • Het uitvoeren van een risicoanalyse.
  • Op basis van de risicoanalyse en de van toepassing zijnde normen maatregelen voorstellen. Met name om bij oudere machines de risico’s te reduceren. Hierbij is de afstemming met de gebruiker essentieel om te voorkomen dat er onwerkbare situaties ontstaan.

Interesse?

Wilt u meer informatie met betrekking tot ondersteuning met betrekking tot machineveiligheid neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer infomatie?

Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.

M: info@nimaris.nl
T:  0416 54 30 60