Regelgeving

De afgelopen decennia zijn met betrekking tot de productie en het gebruik van productiemiddelen op de gebieden van milieu, veiligheid en gezondheid enorm veel nieuwe regels van kracht geworden. Deze regels, opgenomen in wetten en normen, zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op Europese Richtlijnen. Voor wat betreft nieuwe machines en apparaten, zijn die eisen opgenomen in CE-richtlijnen en met betrekking tot het gebruik is de Arbo-wetgeving van toepassing. 

Bij de bedrijfsvoering wordt u geconfronteerd met de volgende problematiek:

  • Welke plichten heb ik ten aanzien van interne organisatie, procedures en documentatie en hoe kan ik daar in mijn situatie het beste mee omgaan?
  • Welke regels zijn van toepassing? Deze vraag doet zich voor bij ieder aspect van de bedrijfsvoering en iedere wijziging die u door wilt voeren.
  • Welke inspecterende en/of keuringsinstanties zijn van toepassing en hoe interpreteren zij de regels?
  • Welke maatregelen moet ik nemen? Wanneer voldoe ik bijvoorbeeld aan de “stand der techniek”?
  • Wat is mijn aansprakelijkheid?

Nimaris b.v. is uw de partner die;

  • de noodzakelijke informatie aandraagt welke van belang is voor uw strategische beslissingen.
  • op basis van een grote kennis van zowel de theorie (regels en normen) als de praktijk (ervaring in machine- en apparatenbouw) oplossingen aandraagt, waarbij de werkbaarheid en de bedrijfseconomische gevolgen een hoge prioriteit hebben.

Interesse?

Wilt u meer informatie met betrekking tot CE markering en het CE keurmerk neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer infomatie?

Neem dan geheel vrijblijvend
contact met ons op.

M: info@nimaris.nl
T:  0416 54 30 60